Index of /Hracky_Modely/GB8018_CV (6SCCV) Nastavitelný kondenzator